Dr. Ahmet KOYUNCU'NUN BİLİMSEL ÇALIŞMASI JOURNAL OF ATTENTION DISORDER DERGİSİNE KABUL EDİLDİ.


Responsive image

"PREDOMINANTLY INATTENTIVE TYPE OF ATTENTION DEFICIT-HYPERACTIVITY DISORDER IS ASSOCIATED WITH SOCIAL ANXIETY DISORDER" in its current form for publication in the Journal of Attention Disorders.

MAKALENİN ÖNEMİ:

Results: Toplam 94 hasta ( % 72.3) yaşamboyu DEHB eştanı ktiterlerini karşılamıştır. 74 hastada dikkat eksikliği baskın tip, 14 hastada bileşik tip, 1 hastada hiperaktif/ impulsif tip ve 5 hastada ise BTA DEHB almaktaydı. SAB- DEHB grubunun yaş, ilk başvuru yaşı, SAB başlangıç yaşı ve ilk depresif epizod yaşı SAB grubundan daha düşüktü, depresyonda atipik özellik, antidepresana bağlı hipomani öyküsü, suisid girişimi, yaşamboyu Major depresif bozukluk ve bipolar bozukluk eştanıları daha yüksekti. Bunlara ek olarak SAB- DEHB grubunun LSAÖ kaygı, kaçınma, BDÖ, SYÖ iş, sosyal yaşam ve ev skorları daha yüksek, IGD şimdi ve geçen yıl skor ortalamaları daha düşüktü. SAB hastalarında yaşamboyu DEHB varlığı ile yaş, ilk başvuru yaşı, SAB başlangıç yaşı ve ilk depresif epizod yaşı düşmesi, LSAÖ kaygı, kaçınma, BDÖ, SYÖ iş, sosyal yaşam ve ev skorları artması, IGD şimdi ve geçen yıl skor düşmesi ilişkili bulunmuştur.

Conclusion: SAB hastalarında yaşamboyu DEHB eştanısı yüksek oranlardadır ( özellikle dikkat eksikliği baskın tip). Yaşamboyu DEHB varlığında SAB şiddeti artmakta, işlevsellik düşmekte ve klinik seyir etkilenmektedir. Antidepresana bağlı hipomani sadece SAB- DEHB grubunda ortaya çıkmıştır. DEHB varlığı ve hipomanik switch arasında bir ilişki olabilir. Bu konuda yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Yukarı Çık