DR. AHMET KOYUNCU KİMDİR?


Responsive image

UZM. DR. AHMET KOYUNCU

Dr. Ahmet Koyuncu (1971), yaklaşık olarak 14 yıldır sosyal fobi üzerinde çalışan, bu konuda  yayınları olan bir bilim insanıdır.  Kendisi üniversiteyi İzmir, 9  Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumuştur. Psikiyatri ihtisasını ise, Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde yapmıştır. 
Uzmanlık yıllarından itibaren (2003-2013) Bahat Grubu ve Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde çalışmaya başlamıştır. Son 3 yıldır ise,  ‘Akademi Sosyal Fobi Merkezini’’ açmış ve orada hizmet vermektedir. Toplam 1200 hastalık bir sosyal fobi arşivine sahiptir.
Kendisinin SCI indexe giren 23 Uluslararası ( bu çalışmaların 12’inde 1. isim olarak) ve SCI-E indexe giren 2 Uluslar arası bilimsel çalışması mevcuttur. Bunlara ek olarak 5 yurtiçi dergilerde çıkmış bilimsel yayını, 10’ u Uluslar arası ve 13’ü Ulusal  kongrelerde sunulmuş olan sözel bildiri ve poster çalışmaları mevcuttur. 
 APA ( American Psychiatric Association ) 2012’de sunduğu  ‘‘ The clinical impact of mood disorders in social anxiety disorder ’’ adlı sosyal fobi çalışması, 2014 yılında  Comprehensive Psychiatry dergisinde yayımlanmıştır.
Yine 2014 yılı Mayıs ayında Journal of Attention Disorder adlı dergide  ‘‘Inattention predominant type of ADHD is associated with social anxiety disorder’’ adlı çalışması yayımlanmıştır.  Bu çalışma Dr. Ahmet Koyuncu’nun sosyal fobi hastalarında gözlemlediği bir gerçeğin Uluslararası, hakemli bir dergi tarafından kabul edilmesi anlamına gelmektedir. O gözlemlediği gerçek ise, dikkat eksikliği baskın tip hiperaktivitenin (DEHB),  sosyal fobi ile ilişkili olduğudur.
Bu çalışmaların sonrasında ise Prof. Dr. Raşit Tükel ile birlikte sosyal fobi hastalarında  ‘ Presosyal anksiyete dönemi’’ hipotezini, geliştirmiştir. Bu hipotez gelişimsel bir hipotez olup, DEHB’den ikincil gelişen Sosyal fobi olgularını anlatmaktadır. Dr. Ahmet Koyuncu ve arkadaşları, aslında sosyal fobiklerin bir kısmının DEHB zemininden geliştiğini ve tedavide DEHB tedavilerinin ön planda tutulması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu hipotez, SCI index bilim dergisi olan Early Intervention in Psychiatry tarafından yayınlanmıştır.
Bu hipotezi destekleyen iki ilaç çalışmasında ise DEHB tedavisinin eşzamanlı sosyal fobiyi de tedavi ettiğini göstermiş ve bu sonuçlar SCI index bilim dergileri olan Journal of Psychiatric Practice ve Therapeutic Advances in Psychopharmacology’ de yayınlanmıştır.
Daha önemlisi Dr. Ahmet Koyuncu, SCI index dergilere hakemlik yapmaktadır. Dünyanın 1 numaralı bilim dergisi olan, Nature grubundan JOURNAL OF MOLECULAR PSYCHIATRY’ye hakemlik yapma onurunu yaşamıştır.   
Dr. Ahmet Koyuncu’nun  Uluslararası tanınırlığına rağmen, Türkiye’de bir unvanı (Doçent ve Prof.) unvanı yoktur. Kendisini BAĞIMSIZ BİLİM İNSANI olarak tarif etmektedir ve YÖK sistemine karşı duruşu nedeniyle Doçentlik sınavlarına girmemektedir. Kırşehir’li olan Dr. Koyuncu, bu konuda Neşet Ertaş’ın yolunu kendisine model almakta; tıpkı devlet sanatçılığını reddeden Neşet Ertaş gibi, o da YÖK’ün verdiği bilimsel unvanları, bilimde bir yeterlilik olarak kabul etmemekte ve sınavı reddetmektedir. 
Ayrıca YÖK’ün verdiği ve ömür boyu apolet gibi taşınan unvanları etik bulmamaktadır. Çünkü akademide kullanılması gereken, daha doğrusu akademiden ayrılırken kapıda bırakılması gereken bu unvanların, akademi dışında siyasette, ticarette ve medyada kullanılmasını da etik bulmamaktadır. Türkiye üniversitelerinin ve YÖK sisteminin bu gün ki halini ise ‘Türkiye doçent ve profesör çöplüğüne döndü’’ olarak nitelendirmektedir. Bu nedenle BAĞIMSIZ BİLİM İNSANI olarak yoluna devam etmektedir.
Bunlara ek olarak Dr. Koyuncu, Kayseri Mimar Sinan Öğretmen Lisesi’nde devlet tarafından okutulmuş olan bir kişi olarak Nişantaşı’nda ya da Acıbadem gibi yerlerde hizmet vermeyi de kabul etmemektedir. Çünkü bir hekimin gösterişli mekanları kullanarak hastaların gözünü boyaması ve fahiş ücretler alması etik değildir. Hekim de bir insandır. Daha önemlisi önce insan, sonra hekim olmalıdır.
Halk cahil bırakılmış olabilir. Yaklaşık olarak 30-40 yıldır ‘marka iyidir’’ mesajı ile beyinleri yıkanmış bir toplumun MARKA HASTANE düzenini talep etmesi normaldir. Ama bir hekim bu sahteliğin, soygun politikasının ve marka soytarılığının farkında olmalıdır.
En önemlisi bir hekim ‘‘Eziksin ve eksiksin. Benden beş yıldızlı hizmet aldığında kendini ezik hissetmeyeceksin ve eksikliğin düzelecek’’ mesajı veren marka hastanelerin soytarısı olamaz, olmamalıdır.
İşte bu nedenle Dr. Ahmet Koyuncu, uluslar arası ve bilimsel tanınırlığına rağmen, daha ekonomik fiyatlarda hizmet verebilmek için kliniğini İstanbul- İkitelli’de açmıştır. Kendisi açtığı sosyal fobi merkezinde etik, ekonomik ve gösterişten uzak bir hizmet vermektedir. Bu konudaki görüşünü ‘bilim halk içerisinde olur’’ şeklinde izah etmektedir.
SCI- INDEX DERGİLERDE HAKEMLİK ÇALIŞMALARI
1.Journal of Molecular PSYCHIATRY (Impact Factor:14.496) 
2014 ISI RANKING: 1st of 140 in Psychiatry,
Paper #2015MP001084R
Title: Attention Deficit Hyperactivity Disorder in adults: A systematic review and meta-analysis of genetic, pharmacogenetic and biochemical studies.
Catia Scassellati, Cristian Bonvicini, and Stephen Faraone.
2. Journal of Psychiatry Research ( Impact Factor: 2.467) 
Ref: PSY_2016_302
Title: Factors Associated With The Continuation Of Attention Deficit-Hyperactivity Disorder into Adulthood.

3. BMC Psychiatry (Impact Factor:2.210)

Ref: BPSY-D-15-00322R1
Title: Personality disorders and Axis I comorbidity in adolescent outpatients with ADHD.
4. International Journal of Psychiatry In Clinical Practise (Impact Factor: 1.174)
Manuscript ID: MPCP- 2016- 0170.R1
Title: Trichotillomania and Its Clinical Relationship to Depression and Anxiety.
Grant, John…
5. Journal Of Affective Disorder (Impact Factor:3.570)
Ref: JAD_2016_1450
Title: Age Moderates The Effects of Anxiety and Depressive Symptoms on Life Function in Bipolar Disorder   
7. The Current Drug Abuse Reviews (CDAR)- (SCI index değil)
Title: The risk of smoking in ADHD: a review
 Jan van Amsterdam, Bauke van der Velde, Mieke Schulte, Wim van den Brink

 

SCI  İNDEKSE GİREN YAYINLARI

1. Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Memiş, ÇÖ, Tükel R. (2016).  The Presence Of Childhood Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder May Be Associated With Interpersonal Sensitivity In Patients With Social Anxiety Disorder.  Journal of Psychiatric Practice (In press)

2. Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Kök BE, Tükel R. (2016). Extended-release methylphenidate monotherapy in patients with comorbid social anxiety disorder and adult attention-deficit/hyperactivity disorder: retrospective case series. Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 2017 (2017/6/21) ). 2045125317714193.

 

3. Koyuncu A, Alkın T, Tükel R. (2016). Development of social anxiety disorder secondary to attention deficit/hyperactivity disorder (the developmental hypothesis). Early Intervention In Psychiatry. 2016 (DOI: 10.1111/eip.12372)

4. Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Kök BE, Tükel R. Clinical Effects of ADHD Subtypes in Patients With Social Anxiety Disorder. Journal of Attention Disorder 2015 Dec 4. pii: 1087054715617533. [Epub ahead of print]

5. Koyuncu A, Ertekin E, Yüksel C, Ertekin B, Çelebi F, Tükel R. İnattention predominant type ADHD is associated with social anxiety disorder. Journal of Attention Disorder, 2014: May 9,  doi: 10.1177/1087054714533193

6. Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Kök BE, Tükel R. Attention deficit and hyperactivity in social anxiety disorder: relationship with trauma history and impulsivity. Atten Defic Hyperact Disord. 2016 Jan 21. [Epub ahead of print]

7. Koyuncu A, Ertekin E, Binbay Z, Ozyıldırım I, Yüksel C, Tükel R. The clinical impact of mood disorder comorbidity on social anxiety disorder. Comprehensive Psychiatry. 2014; 55 (2), 363-369.

8. Koyuncu A, Tükel R, Ozyildirim I, Meteris H, Yazici O.  Impact of obsessive-compulsive disorder comorbidity on the sociodemographic and clinical features of patients with bipolar disorder. Comprehensive  Psychiatry. 2010 May-Jun;51(3):293-297.

9. Koyuncu A, Ertekin E, Deveci E, Çelebi F, Ertekin B, Yüksel C, Binbay Z, Tükel R.  Age of Onset in Social Anxiety Disorder: Relation to Clinical Variables and Major Depression Comorbidity. Annals of Clinical Psychiatry.

10. Koyuncu A, Ertekin E,Çelebi F,Yüksel, C,Binbay Z,Yancar E,Tükel R.  Relationship between atypical depression and social anxiety disorder. Psychiatry Research 2015 Jan 30;225(1-2):79-84. doi: 10.1016/j.psychres.2014.10.014. Epub 2014 Nov 11.

11. Koyuncu A, Ertekin E, Çelebi F. Extended-Release Methylphenıdate Treatment And Outcomes In Two Patıents Wıth Comorbıd Socıal Anxıety Dısorder And Attentıon Defıcıt Hyperactıvıty Dısorder: A Case Report.  Journal of Psychiatric Practise. J Psychiatr Pract. 2015 May;21(3):225-31.
doi: 10.1097/PRA.0000000000000070.

12. Koyuncu A, Alkın T, Tükel R. The Relationship Between Social Anxiety Disorder and ADHD. ADHD Report. March 2016

13. Çelebi F, Koyuncu A, Ertekin E, Alyanak B, Tükel R. (2016). The Features of Comorbidity of Childhood ADHD in Patients With Obsessive Compulsive Disorder. Journal of attention disorders, 1087054716669228.

14. Çelebi F, Koyuncu A, Coşkun M. (2017). N-acetylcysteine may reduce repetitive behaviors in children with autism: a case series. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1-4.

15. Tükel R, Aydın K, Yüksel Ç, Ertekin E, Koyuncu, A. (2015). Proton Magnetic Resonance Spectroscopy in Social Anxiety Disorder. The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences, 28(2), 138-142.

16. Tükel R, Aydın K, Yüksel Ç, Ertekin E, Koyuncu A, Taş C. (2015). Gray matter abnormalities in patients with social anxiety disorder: A voxel-based morphometry study. Psychiatry Research: Neuroimaging, 234(1), 106-112.
17. Tükel R, Yildiz CU, Ertekin E, Kurt E, Koyuncu A, Aydın K. (2017). Evidence for alterations of the right inferior and superior longitudinal fasciculi in patients with social anxiety disorder. Brain Research, 1662, 16-22.

18. Uçok A, Direk N, Koyuncu A, Keskin-Ergen Y, Yüksel C, Güler J, Karadayı G, Akturan E, Devrim-Üçok M. Cognitive deficits in clinical and familial high risk groups for psychosis are common as in first episode schizophrenia.  Schizophr Res. 2013 Dec;151(1-3):265-9. doi: 10.1016/j.schres.2013.10.030. Epub 2013 Nov 18.

19. Tükel R, Aydın K, Yüksel Ç, Ertekin E, Koyuncu A. Proton Magnetic Resonance Spectroscopy in Social Anxiety Disorder. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2015 Nov 16:appineuropsych15050115. [Epub ahead of print]

 

20. Ertekin E, Çelebi F, Koyuncu A, Uysal Ö, Demir EY, Tükel R. Predictors of early or late treatment seeking in patients with social anxiety disorder. Ann Clin Psychiatry. 2015 Nov;27(4):236-41.

21. Tükel R, Aydın K, Yüksel Ç, Ertekin E, Koyuncu A, Taş C. Gray matter abnormalities in patients with social anxiety disorder: A voxel-based morphometry study. Psychiatry Res. 2015 Oct 30;234(1):106-12. doi: 10.1016/j.pscychresns.2015.09.003. Epub 2015 Sep 7.

22.  Sar V, Koyuncu A, Ozturk E, Yargic LI, Kundakci T, Yazici A, Kuskonmaz E, Aksüt D. Dissociative disorders in the psychiatric emergency ward. Gen Hosp Psychiatry. 2007 Jan-Feb;29(1):45-50.

23. Tükel R, Meteris H, Koyuncu A, Tecer A, Yazici O. The clinical impact of mood disorder comorbidity on obsessive-compulsive disorder. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2006 Jun;256(4):240-245.

 

SCI – E İNDEKSE GİREN YAYINLAR

1. Deveci E, Kırpınar İ, Yılmaz E, Öztürk A, Koyuncu A, Engin İ, Melikoğlu M, Koçer E. Neurocognition in patients with acne vulgaris . Journal of Psychiatry: Open Acsess  ( Yeni kabul edildi) 

2. Ertekin E, Koyuncu A, Aslantaş Ertekin B, Özyıldırım I.  Alexithymia in social anxiety disorder: Is there a specific relationship or is it a feature of comorbid major depression? Anatolian Journal of Psychiatry. 2014

 

ULUSAL DERGİLERDE ÇIKAN YAYINLAR:

1. A Koyuncu, Z Binbay  Comorbidity of Social Anxiety Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder.  Current Approaches in Psychiatry 2014; 6 (1):10-21.

2. A Koyuncu, Z Binbay, İ Özyıldırım, E Ertekin The Impact of the Age at the Onset of Social Anxiety Disorder on theClinical Course.  Klinik Psikiyatri 2012;15:111-120.

3. A Koyuncu, Z Binbay, E Ertekin, S Sağır. Atypical Depression.   Current Approaches in Psychiatry. 2013; 5(3): 276-289.

4. Z Binbay, A Koyuncu.  Social Anxiety Disorder and Mood Disorders Comorbidity.  Current Approaches in Psychiatry 2012;  4 (1), 1-13

5. TD Berkol, A Koyuncu, E Kırlı, E Alataş, S Islam. Could Atypical Major Depressive Episode Coupled with Social Phobia be a Switch Predictor in Individuals with Cyclothymic Disorder? Yeni Symposium 53 (3), 51-56

 

Toplam Atıf sayısı: 270

Researchgate puanı: 27.85

 

 

ULUSLARARASI KONGRELERDE SÖZEL BİLDİRİ ve POSTERLER

1.  Koyuncu A .  The Frequency of Comorbid Axis I Diagnosis in Social Anxiety Disorder Patients.  American Psychiatric Association, 2012 Annual Meeting, Philadelphia. May5-9, 2012 ( Oral Presentation).

2. Koyuncu A, Tutkunkardas D,  Binbay Z, Ozyildirim I, Ertekin E, Tukel R.  P-119-The prevalence and clinical features of adult attention deficit-hyperactivity disorder in social anxiety disorder patients. European Psychiatry , 2012;  27, 1

3. Koyuncu A, Binbay Z, Ozyildirim I, Ertekin. Antidepressant-induced hypomanic switch predictors in social anxiety disorder patients. BIPOLAR DISORDERS 2012; 14, 63-63

4. Koyuncu A, Tutkunkardas D, Binbay Z, Ozyildirim I, Ertekin E . The clinical impact of mood disorder comorbidity on social anxiety disorder. 5 th Biennial Conference of the İnternational Society for Bipolar Disorders. 14-17 March 2012 /  Turkey.

5. Koyuncu A, Tukel R, Ozyıldırım I, Meteris H, Yazıcı O. Impact of Obsessive Compulsive Disorder Comorbidity on the Clinical Features of Patients With Bipolar Disorder.  11. Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress, Congress Book, page 146. Antalya, Turkey. 2008.

6 . Koyuncu A, Özyıldırım I, Binbay Z, Ertekin B, Ertekin E. Antidepressant-induced hypomanic switch predictors in social anxiety disorder patients’ , World Psychiatric Association Thematic Conference  Türk Psikiyatri Dergisi Cilt 22, sayı 2, ek 1, 2011 Abstract book p: 65 (Oral Presentation)

7. Koyuncu A, Özyıldırım I, Binbay Z, Ertekin B, Ertekin E. Predictors Of Late treatment seeking in patients with social anxiety disorder’ World Psychiatric Association Thematic Conference  2011 Abstract book p: 103 Türk Psikiyatri Dergisi Cilt 22, sayı 2, ek 1, 2011

8. Sar V, Koyuncu A, Öztürk E, Yargic  LI, Kundakci T, Yazici A.
Prevalence of dissociative disorders among emergency psychiatric admissions
20th Annual Conference of the International Society for the Study of … 2003.

9. Ozyıldırım I, Çakır S,  Koyuncu A, Yazıcı O. Gender Differences in Bipolar I Disorder.  11. Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress, Congress Book, page 146. Antalya, Turkey. 2008.

 

ULUSAL KONGRELERDE SÖZEL BİLDİRİ ve POSTERLER

1. A Koyuncu, E Ertekin, CYüksel, Z Binbay.    Sosyal Anksiyete Bozukluğu Hastalarında  Yaşamboyu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eştanısının Sıklığı, Özellikleri Ve İlişkili Değişkenler. Ulusal  Psikiyatri Kongresi 2012- Bursa

2. A Koyuncu, İ Özyıldırım. Sosyal Anksiyete Bozukluğu olan Hastalarda Eksen I Psikiyatrik bozuklukların Eştanı Sıklığı.  13. Bahar Sempozyumu. 15- 18 Nisan 2009. Antalya.

3. A Koyuncu, İ Özyıldırım.  Atipik Görüngü, Mevsimsel Özellik, ve Sosyal Fobi Eştanısı Birlikteliği Bipolar II ½ Hastalarda Kaymanın Öngörücüsü Olabilir mi?  .
13. Bahar Sempozyumu. 15- 18 Nisan 2009. Antalya.

4. A Koyuncu, İ Özyıldırım, K Kurt, H Bahat, H Gökbulut, R Bahat.  Zehirlenme Yoluyla İntihar Girişiminde Bulunanlarda Psikiyatrik Bozuklukların Sıklığı 13. Bahar Sempozyumu. 15- 18 Nisan 2009. Antalya.

5. A Koyuncu, İ Özyıldırım.  Sosyal Anksiyete Bozukluğu Hastalarında  Atipik Özellikler Gösteren Major Depresif Epizod Eştanısı: Sıklığı ve Klinik Özelliklerle İlişkisi. 14. Bahar Sempozyumu. 13- 17 Nisan 2010. Antalya.

6. A Koyuncu, İ Özyıldırım. Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Başlangıç Yaşı ve Klinik Özelliklerle İlişkisi.  A 14. Bahar Sempozyumu. 13- 17 Nisan 2010. Antalya.

7. A Koyuncu, İ Özyıldırım. Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Cinsiyet Farklılıkları ve Klinik Özelliklerle İlişkisi.  14. Bahar Sempozyumu. 13- 17 Nisan 2010. Antalya.

8. A Koyuncu, İ Özyıldırım. Sosyal Anksiyete Bozukluğu ve Major Depresif  Bozukluk Eştanısı: Primer Tanıya Göre Klinik Etkiler. 14. Bahar Sempozyumu.
13- 17 Nisan 2010. Antalya.

9. A Koyuncu, İ Özyıldırım. Duygudurum Bozukluğu Eştanısının Sosyal Anksiyete Bozukluğu Üzerine Klinik Etkisi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 5- 9 Ekim 2010. İzmir (  Psychol Med 2010; 29, 555-567 )

 

10. A Koyuncu, İ. Özyıldırım.  Sosyal Anksiyete Bozukluğu Hastalarında Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantılarının Sıklığı ve Etkisi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 5-9 Ekim 2010 İzmir

11. A Koyuncu, B Aslantaş Ertekin, E Ertekin, I Özyıldırım. Sosyal Anksiyete Bozukluğu Hastalarında Alexitimi Sıklığı ve Klinik Etkisi.  46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 5-9 Ekim 2010 İzmir
12. S Şahin, E Gode, C Yüksel, MD Üçok, Y Ergen, G Karadayı, E Akturan, J Güler, A Koyuncu, A Üçok.  Çocukluk Çağı Travmalarının Psikoz için Yüksek Risk Taşıyan Bireyler ve İlk Epizod Şizofreni Hastalarında Klinik Özellikler ve Bilişsel İşlevler Üzerine Etkisi.  46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 5-9 Ekim 2010 İzmir.
13. C Yüksel, E Gode, S Şahin, G Alkan,  MD Üçok, Y Ergen, G Karadayı, E Akturan, J Güler, A Koyuncu, A Üçok.  Psikoz İçin Risk Gruplarında Bilişsel İşlevlerin İlk Epizod Şizofreni Hastalarıyla Karşılaştırılması. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 5-9 Ekim 2010 İzmir.

ULUSAL KONGRELERDE SEMİNER VE KONFERANSLARI

1.Konu:Sosyal Anksiyete Bozukluğu ile DEHB ilişkisi

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya

2. Konu: DEHB’ye İkincil Gelişen Sosyal Anksiyete Bozukluğu
52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya  

KİTAPLARI

  1. Utangaçlık, Çekingenlik ve Sosyal Fobi

( Liman yayınları, 2012, 2. Baskı, ISBN:6056285516)

 

  1. Sosyal Fobiklerde Dikkat Sorunları ve Hiperaktivite

( Liman yayınları, 2012,1. Baskı,  ISBN:6056285509)

 

  1. Sosyal Fobi Gerçeği

(Köprü Kitapları Yayınları, 2014, ISBN:  9786056378492  )

  1. Takıntı,  Kuruntu, Vesvese

 ( Liman yayınları, 2012, 1. Baskı, ISBN:6058707900)

  1. DEHB Zemininde Gelişen İkincil Sosyal Fobi

 

(ROSA Yayınevi: ISBN: 6059755290)

 

 

  1. Dürtüsel Cinsellik

Sadakatsiz Kadınlar ( Mahlas:Dr. Valentino Odesa)
( Destek Yayınları, 1. Baskı, 2013 ISBN: 9786054771547)
Dr. Valentino Odesa mahlası ile yayınlanmış olan bu kitabında, Dr. Koyuncu  DEHB’nin karanlık yönü, dürtüsel cinsellik ve stigma üzerinde durulmuştur.

 

  1. DOLUNAY

( Mahlas: METE S. CİHANGİR , ARAMİS YAYINLARI, Roman)

Bu kitap Dr. Ahmet Koyuncu’nun ilk romanıdır.

 

 

 

Yukarı Çık